m/s Wilma

m/s Wilma
  • Installation av komplett 2-poligt elsystem med 2 batterigrupper och redundant strömförsörjning.
  • Projektering och installation av godkänd GMDSS anläggning
  • Projektering och installation av godkänd nödkraftsanläggning
  • Vägning & kräkningsprov samt stabilitetsberäkning och upprättande av lastfall
  • Tillverkning och installation av kölvattennivålarm
  • Installation av guideanläggning